Proizvodi

Po načinu izrade kutije se dele na sloterisane - amerikan kutije, štancane kutije
i kontejnere za transport.

SLOTERISANA AMBALAŽA ZA TRANZIT I TRANSPORT

Najmasovnije transportne kutije, vizuelno najjednostavnije izrađene od višeslojne talasaste lepenke različitih kvaliteta. Mogu biti izrađene sa štampom ili bez štampe. Kutije mogu biti štampane do 2 boje u jednom prolazu.


ŠTANCANA AMBALAŽA

Složenija tehnička rešenja ambalaže, složiva ili samosloživa sa automatskim dnom, koja je bezbedna, pouzdana i izrađena po meri. Izrađuju se od višeslojne talas-lepenke ili hromokartona, kao i kasirane u kombinaciji kartona i papira. U ponudi su različite tehnike štampanja: flexo, ofset, digitalna kao I završne obrade: plastifikacija, lakiranje, foliotisk, blindruk…

KARTONSKI KONTENJERI ZA TRANSPORT GABARITNIH PROIZVODA I ROBE U RASUTOM STANJU

Kutije i omotači na paletama, kao i kontenjeri za robu u rinfuzu (oktabine) predstavljaju finansijski isplativu opciju za višestruki transport robe.


Kontaktirajte nas za više informacijaŠTANCANA AMBALAŽA

U zavisnosti od funkcionalnog rešenja štancanu ambalažu možemo podeliti u grupe:

2.1 Industrijska ambalaža
2.2 Komercijalna ambalaža
2.3 Ambalaža za izlaganje
2.4 Ambalaža za isporuku hrane
2.5 Kartonske gajbice

INDUSTRIJSKA AMBALAŽA

Kutije namenjene za bezbedan transport proizvoda sa visokim nivom preciznosti koje su pogodne za automatske linije proizvodnje.

KOMERCIJALNA AMBALAŽA

Ima ključnu ulogu na tržištu i ostvaruju direktnu komunikaciju sa potrošačima.

AMBALAŽA ZA ISPORUKU HRANE

Zdravstvena ispravnost I dodatno oplemenjivanje ambalaže omogućavaju pouzdan transport I očuvanje svežine namernica.

KARTONSKE GAJBICE

Predstavljaju fleksibilna rešenja ambalaze za pakovanje voća I povrća, konzervi, boca, kao i drugih proizvoda. Bezbedan I pouzdan transport, mogućnost slaganja, kao I vizuelno privlačenje kupca omogućeno je štampom I dizajnom.

AMBALAŽA ZA IZLAGANJE

Pozicioniranje brenda u komercijalnim uslovima, vizuelno privlađenje pažnje I direktno sprovođenje marketinga ka potrosačima. U ponudi se nalaze displej polica, displej hexagonalni burad, kao i ambalaža za izlaganje na rafovima.


Proizvodnja