O nama

U savremenoj proizvodnji i trgovini ambalaža postaje sve važniji faktor plasmana proizvoda.


Kompanija je osnovana 1992. godine u Železniku. Uvidevši potencijal tržišta kartonske ambalaže u Srbiji, kompanija 2013. godine investira u proizvodne kapacitete u Lajkovcu, kupovinom nekadašnje INKE.

Kompanija Pagus se bavi proizvodnjom kartonske ambalaže od valovite lepenke. Osnovni tip ambalaže koji se izrađuje su ameriken kutije od troslojne i petoslojne lepenke sa štampom ili bez štampe. U proizvodnom programu se takođe nalaze i štancane kutije, složive i samosložive, sa štampom ili bez štampe. Posebna pažnja se posvećuje izradi ambalaže različitih vrsta i tipova, naročito display kutija – burića.

Tokom 2012. godine preduzeće Pagus Company D.o.o. investiralo je u kupovinu kupovinu poslovnog prostora od preduzeća “lINKA” (industrija kartona) u Lajkovcu kod Valjeva, čija površina iznosi 3061m2. Početkom 2013. godine kompanija Pagus seli svoju proizvodnju na novu lokaciju(R.J. Pagus INKA). Preduzeće poseduje svoj vozni park, što omogućava efikasnu dostavu proizvoda na adresu kupca.

Zahvaljujuci uspešnom poslovanju i investicijama u kupovinu i opremanje poslovnog prostora, mašina i opreme, kompanija Pagus Company d.o.o. je finansirala iz sopstvenih izvora.
Osnivač, vlasnik i generalni direktor kopmanije je G-din Momir Paunić.

Povećanjem obima trgovine i napretka Srbije u evrointegracijama, značajno će se povećati potreba za transportnom ambalažom, a samim tim i stvoriti potreba za povećanjem proizvodnje i prodaje proizvoda kompanije Pagus, iza koje stoje iskustvo i zavidna lista referenci, sa preko 20 000 000 proizvedenih kutija godišnje.

Proizvodnja i magacini smešteni su u dve povezane hale ukupne kvadrature 1500 m2. Ispred hala nalazi se utovarni plato sa prilaznom saobraćajnicom. Na hale se nadovezuje upravna zgrada i prostorije za rodnike (svlačionice, menza, toaleti). Proizvodnja je opromljena sa dva kompleta mašina, sloterom i automatskom lepilicom, koje su prilikom selidbe kompletno remontovane. Takođe, u sklopu proizvodnje nalaze se i dva automatska tigla formata B1. Svojim kvalitetom izrade ambalaže i kapacitetima pomenutih mašina omogućavaju kompaniji da odgovori na sve zahteve i bude konkurentna na tržištu.

U posedu kompanije Pagus nalazi se nekadašnja "Robna kuća" (800m2) sa platoom namenjenim za stovarište, sa pratećim prostorijama. Ukoliko postoji interesovanje moguće je otkupiti ili rentirati pomenute objekte.
Kancelarije u kojima je smeštena centrala Pagus Company-a ukupne površine 100 m2, nalazi se u Železniku. Od 2012. godine u svom vlasništvu preduzeće Pagus Company D.o.o. poseduje i kamion, čime je obezbeđena distribucija proizvoda. U najkraćem roku vaša ambalaža biće isporučena na željenu lokaciju.


Lična karta kompaniie:

Pun naziv: Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge PAGUS COMPANY DOO
Skraćeni naziv preduzeća: PAGUS COMPANY doo
Adresa centrale: Avalska 2a, Železnik, 11250 Beograd
Adresa RJ Pagus lnka: Beogradski put bb, 14224 Lajkovac
Matični broj: 06517552

PIB: 101016246

Brojevi telefona:
(011) 2577-689;
(011) 2571-936;
(011) 2572-411

Faks:
(011) 2577-6339;
(011) 2571-936;
(011) 2572-411
E-mail: office@pugus.co.rs